(+420) 777 734 423 malasarka@rpmservice.cz

O Nás

     Vznik čtvrti Malá Šárka byl inspirován změnami po sametové revoluci. S příchodem zahraničních firem do České republiky a očekáváním jejich růstu na nových trzích vznikla potřeba kvalitního bydlení pro manažery, odpovídajícího standardům vyšší střední třídy na západě. Americká developerská společnost Hines reagovala výstavbou čtvrti v Nebušicích, poblíž mezinárodní školy a letiště v Ruzyni. Čtvrť, navržená francouzským architektem Luc-Emilem Bouchem Florinem, který je členem urbanistické komise EU, měla za úkol harmonicky zapadnout do venkovského prostředí Nebušic. Její urbanistická koncepce je unikátní a často slouží filmařům pro zobrazení kultivovaného bydlení. Ačkoliv správa areálu v ČR není právně plně podpořena jako v některých západních zemích, díky interním normám se podařilo udržet jednotný styl, péči o parky, zahrady a údržbu domů.

Areál Malé Šárky zahrnuje pět typů částečně podsklepených domů s výměrou od 112 do 195 m², zařazených do různých kategorií.

Architekt Luc-Emile  Bouche-Florin

Realizovaná architektura vyjadřuje představu architekta o českém venkovu
absolvent Ecole nationale des Ponts et Chaussées ,Paris
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts , Architecture,Paris
V současné době je oficiálním představitelem Francie u Rady Evropy v rámci Evropské rady urbanistů.
Byl zvolen předsedou Rady architektury, urbanismu a životního prostředí v Paříži
15 let (1991-2006) působil v zahraničí, zejména v zemích střední a východní Evropy – fa Urban Concept
a v letech (2007-2014) přednášel o urbanismu na universitě Paris IV Sorbonne
Je spoluautorem Charty evropského urbanismu, podílel se na zpracováni Charty postupu při územním plánování a Evropské strategie péče o kulturní majetek pro 21.století

Aktuality

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Vážení rezidenti areálu Malá Šárka dovolujeme si Vás upozornit na změnu termínů a četnosti přistavení velkoobjemového kontejneru v areálu Malá Šárka. Přesný rozpis byl rozeslán emailem každému...

UPOZORNĚNÍ ŘÍDIČŮM

Vážení obyvatelé areálu Malá Šárka, dovolujeme si Vás upozornit na bezpečnostní riziko, které se bezprostředně dotýká nás všech. V poslední době dochází v areálu k častému porušování pravidel...

Bezpečnost v areálu

Žádáme rezidenty areálu Malá Šárka, aby vzhledem k tomu, že se blíží období dovolených, probíhá zvýšené množství rekonstrukcí a je zaznamenán rozsáhlejší pohyb obyvatel areálem...

Historie

     Společnost „Malá Šárka Homeowners Association a.s.“ (MŠHA a.s.) byla založena v roce 1996 pro správu a rozvoj lokality Průhonský háj. Její úkoly zahrnovaly vybudování technické infrastruktury, trvalou údržbu společných pozemků a infrastruktury, a podporu základních principů projektu Malá Šárka. První fáze výstavby byla dokončena v roce 2000, a akcie společnosti byly vyhrazeny pouze pro vlastníky nemovitostí v Malé Šárce.

Základní kapitál společnosti byl tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady, včetně inženýrských sítí. V roce 2000 došlo k rozhodnutí přeorientovat společnost na neziskovou organizaci, zaměřenou na kulturu prostředí, kvalitu bydlení a ochranu osob a majetku. V roce 2001 byla společnost přejmenována na „Malá Šárka a.s.“ a změnila své sídlo.

Změny v roce 2002 zahrnovaly převod komunikací a infrastruktury městu Praze. V roce 2004 akcionáři rozhodli o snížení základního kapitálu společnosti kvůli účetní ztrátě způsobené bezúplatným převodem majetku. Společnost Malá Šárka a.s. nadále poskytuje služby akcionářům a zajišťuje kvalitu prostředí a bydlení bez zahraničního kapitálu.

Kontakty

Pavlína Flajzarová

Pavlína Flajzarová

Facility management

RPM Facility s.r.o.
Moskevská 659/63, 101 16 Praha 10
Mobil: (+420) 777 734 423
Email: malasarka@rpmservice.cz

Pavla Vitková

Pavla Vitková

Supervisor

Mobil: (+420) 603 158 917

Malá Šárka, a.s.
Nad Markytou 728
164 00 PRAHA 6 – Nebušice
IČ: 25 05 97 77
Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 4107

Property management<br />
Ostraha
Správce webových stránek
Ostatní partneři