2020 – Výroční zpráva

2020 – účetní závěrka, výkaz zisku a ztrát, rozvaha

2019 –  Výroční zpráva

2019 – Zpráva auditora za rok 2019

2019 – účetní závěrka, výkaz zisku a ztrát, rozvaha

2018 – Výroční zpráva

2018 – účetní závěrka r. 2018, rozvaha, výkaz zisků a ztrát

2018 – Zpráva auditora za rok 2018

Stanovy MŠ k 12.6.2017

2017 – účetní závěrka r. 2017, Zpráva auditora za rok 2017

2017_Výroční zpráva 2017

2016 –  Výroční zpráva 2016

2016 – Účetní závěrka 2016, Zpráva auditora 2016

2015 – Výroční zpráva 2015

2015 – Účetní závěrka 2015, Zpráva auditora 2015

2014 – Výroční zpráva 2014

2014 – Účetní uzávěrka, Zpráva auditora

2013 – Účetní uzávěrka, Zpráva auditora, Výroční zpráva

2013 – Výroční zpráva 2013

 

Zpráva auditora za rok 2017

2017_Výroční zpráva 2017

2016 –  Výroční zpráva 2016

2017 – účetní závěrka r. 2017, Zpráva auditora za rok 2017

2017_Výroční zpráva 2017

2016 –  Výroční zpráva 2016

2016 – Účetní závěrka 2016, Zpráva auditora 2016

2015 – Výroční zpráva 2015

2015 – Účetní závěrka 2015, Zpráva auditora 2015

2014 – Výroční zpráva 2014

2014 – Účetní uzávěrka, Zpráva auditora

2013 – Účetní uzávěrka, Zpráva auditora, Výroční zpráva

2013 – Výroční zpráva 2013