(+420) 777 734 423 malasarka@rpmservice.cz

Vážení obyvatelé areálu Malá Šárka,

dovolujeme si Vás upozornit na bezpečnostní riziko, které se bezprostředně dotýká nás všech. V poslední době dochází v areálu k častému porušování pravidel bezpečnosti silničního provozu.

Všem řidičům proto připomínáme, že se nacházejí v tzv. obytné zóně, která je na všech vjezdech do areálu označena dopravní značkou IP26a (viz obrázek). Maximální povolená rychlost v obytné zóně je 20 km/h.

  obytna-zona2  konec-obytne-zony2
 Obytná zóna  Konec obytné zóny

Také bychom řidiče rádi upozornili na zvýšený pohyb chodců, zejména dětí, kteří se mohou v obytné zóně pohybovat i na komunikacích určených pro motorová vozidla.

Proto bychom rádi apelovali na všechny, ať už řidiče či chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu.

Celý popis chování účastníku silničního provozu v obytné zóně lze nalézt v Zákonu o provozu na pozemních komunikacích díl 3 § 39.

Děkujeme za pochopení.

Správce areálu – RPM Facility s.r.o.

Pavlína Flajzarová